Home Beaches

Rayan Air will fly to Rijeka Airport


Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts

 • Foggy
  Spectator

  According to recent article in Jutarnji.hr, Ryan Air, the low cost airline, will fly from London to Rijeka Airport.

  It is expected that Rayan Air will fly twice a week to Rijeka Airport.

  Other details are not announced yet.

  Anybody knows more about this ??  ??? ???


  TravelGirl
  Spectator

  Also check small article in Novi List http://www.novilist.hr/default.asp?WCI=Pretrazivac&WCU=285B2858286328602863285A285828582860286328632863285B285E285C2861285A285B28632863286328592863T

  Ryanair spaja Rijeku i London?

  Ryanair, najve?i europski niskobud?etni avioprijevoznik, mogao bi ve? od po?etka idu?e godine letjeti za Zra?nu luku Rijeka, o ?emu se kona?na odluka o?ekuje do kraja rujna. Naime, na inicijativu Grada Rijeke krenulo se u pregovore kojima bi trebala po prvi put biti uvedena zra?na linija ovog avioprijevoznika i to na liniji Rijeka (Krk) ? London (Stansted), a ?to ?e ovisiti o tome ho?e li se u financiranje takozvanih tro?kova reklamiranja na Ryanairovim web-stranicama uklju?iti kvarnerski hotelijeri, turisti?ke zajednice te suvlasnici Zra?ne luke Rijeka. Cijena ogla?ivanja, koje za dolazak uvjetuje Ryanair, je 35 tisu?a eura mjese?no, pi?e dana?nji Novi list.

  Cijela pri?a pokrenuta je u travnju prilikom slu?benog puta rije?kog gradona?elnika Vojka Obersnela u Irsku.
  ? Stjecajem okolnosti sam tada do?ao u kontakt s vode?im ljudima Ryanaira i izrazio na? interes da njihovi zrakoplovi lete za Zra?nu luku Rijeka. Nakon tog neformalnog susreta ubrzo je stigla i slu?bena ponuda Ryanaira, me?utim, za ovu sezonu je bilo kasno bilo ?to ugovarati. Sada se pregovara da bi ve? od po?etka godine krenuli letovi, za sada se ra?una dva leta tjedno, mo?da i iz dvije destinacije, no jo? smo u fazi poslovnih pregovora tako da se broj letova i destinacija iz koje ?e Ryanair letjeti jo? mo?e promijeniti, napominje Obersnel.

  Sam plan raspodjele tro?kova je odradila Turisti?ka zajednica grada Rijeke u kojoj napominju kako bi odgovori zainteresiranih strana o tome ho?e li sudjelovati u ovom aran?manu trebali dobiti do po?etka rujna, odnosno do kraja tjedna, nakon ?ega bi se prema Ryanairu moglo nastupiti s konkretnim odgovorom.

  U Zra?noj luci Rijeka ovaj su projekt pozdravili. Mario Pa??enko, direktor Zra?ne luke kazao je kako projekt treba podr?ati jer bez novih avioprijevoznika nema otvaranja novih tr?i?ta, odnosno vra?anja nekih starih kao ?to je upravo britansko. Ina?e, rije?ka Zra?na luka ovu turisti?ku sezona imala je desetak letova manje, ?to je dovelo do smanjenja prometa od tridesetak posto. Procjene su da ?e kroz zra?nu luku na Krku ove godine pro?i oko 120 tisu?a putnika.

  Opatija ?e sufinancirati projekt

  Nakon ?to je to u?inila Turisti?ka zajednica grada Opatije, i opatijsko je Gradsko poglavarstvo odlu?ilo sufinancirati projekt za koji bi Grad Opatija na godi?njoj razini trebao izdvojiti 8.750 eura. Prilikom dono?enja odluke o podupiranju projekta nagla?eno je kako je u interesu Opatije, kao turisti?ke destinacije, da kr?ki aerodrom proradi.
  ? Udio avionskih gostiju u Opatiji je dva posto, pa ovo mo?e biti nada da ?e taj postotak porasti ? zaklju?io je gradona?elnik Opatije Amir Muzur.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.